English | Українська

УВАГА! НАДАНО ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ! ТЕНДЕР НА ПОСТАЧАННЯ ТА ДОСТАВКУ ПРОФЕССІЙОНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТУ (UA1-2021-1801)

Тема: УВАГА! НАДАНО ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ! ТЕНДЕР НА ПОСТАЧАННЯ ТА ДОСТАВКУ ПРОФЕССІЙОНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТУ (UA1-2021-1801)
Опубліковано: 22.04.2021
Стан: закрите
Дата завершення: 
30.04.2021

Міжнародна організація з міграції (МОМ) - це міжурядова організація, заснована у 1951 році, яка дотримується принципу, що гуманна та впорядкована міграція є благом як для мігрантів, так і для суспільства.

У рамках проекту «Нагальна гуманітарна допомога та підтримка раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад, постраждалих внаслідок конфлікту на Сході України» МОМ запрошує зацікавлених Постачальників подавати свої Пропозиції на постачання та доставку професійного обладнання та інструменту.

Більш детальна інформація зазначена в прикріпленому архіві документації Запиту пропозицій (ЗП) нижче в оголошенні. 

Цей ЗП складається з таких частин:

Розділ I.           Загальна інструкція для Постачальників

Розділ II.          Стандартні форми:

Додаток 1        Форма комерційної пропозиції

Додаток 2        Прайс-лист

Додаток 3        Технічна специфікація

Додаток 4        Перелік постачальників послуг з гарантійного обслуговування

Додаток 5        Інформаційний листок Постачальника

Додаток 6        Кодекс поведінки Постачальника

Додаток 7        Типова Угода-Замовлення

Додаток 8        Гарантія авансового платежу

Постачальники надають такі документи та інформацію як частину своєї Пропозиції:

  1. Форма комерційної пропозиції (Додаток 1);
  2. Прайс-лист (Додаток 2);
  3. Технічна специфікація (Додаток 3);
  4. Копії документів, що підтверджують якість запропонованого товару, наприклад сертифікати якості, сертифікати/декларації відповідності стандартам (залежно від обставин), технічним умовам і т.д., інструкції з експлуатації тощо;
  5. Перелік постачальників послуг з гарантійного обслуговування (Додаток 4);
  6. Інформаційний листок Постачальника (Додаток 5), скріплений підписом та печаткою, за наявності;
  7. Профіль компанії (загальна презентація діяльності, досвіду учасника);
  8. Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;
  9. Підтвердження статусу платника податків, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;
  10. Кодекс поведінки постачальника (Додаток 6), скріплений підписом та печаткою, за наявності;

Зверніть увагу: Подаючи свою офіційну Пропозицію у відповідь на цей запит Постачальники підтверджують свою згоду укласти з МОМ типову Угоду, згідно з шаблоном, наведеним у Додатку 7, у разі повного або часткового прийняття МОМ поданої Пропозиції.

Постачальники повинні надіслати електронні версії документів Пропозиції (з підписами та печатками) на електронну адресу iomkievtenders@iom.int не пізніше 18:00 (EEST) 30.04.2021. У темі листа із пропозицією необхідно вказати:

UA1-2021-1801 – Найменування учасника – Електронна пропозиція

Загальний розмір файлів у вкладенні одного листа не повинен перевищувати 50 Мб. У разі перевищення зазначеного ліміту, пропозиція має бути надіслала декількома листами, із доданням до теми листа позначення «Частина 1/2», «Частина 2/2» і т.д.

Даний Запит пропозицій відкрито для постачальників, що не є платниками ПДВ.

Ціни мають бути зазначені в гривні, без ПДВ, на умовах постачання DDP Сєвєродонецьк , Україна (INCOTERMS 2020). Пропозиції з ПДВ будуть відхилені.

Пропозиція повинна бути дійсною не менше 30 календарних днів з дати завершення подання пропозицій, про що повинно бути чітко зазначено у пропозиції.

Оцінка пропозицій буде здійснюватися по лотам запиту.

Постачальники, які потребують будь-яких роз’яснень щодо змісту цього документа, можуть письмово повідомити про це МОМ на електронну адресу iomkievtenders@iom.int,  зазначивши у темі листа:

UA1-2021-1801 – найменування постачальника – Запит роз’яснення

МОМ відповість на будь-який запит на роз'яснення, отриманий включно до 11:00 (EEST) 29.04.2021 електронною поштою. У разі необхідності внесення суттєвих змін або роз’яснень, викликаних запитом, письмові копії відповіді МОМ (включаючи роз'яснення запиту, але без зазначення джерела запиту) будуть опубліковані у відповідному розділі на сайті МОМ в Україні для всіх Постачальників.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку пропозицію відміняти процес закупівлі та відхиляти всі пропозиції в будь-який час до укладання Угоди Замовлення чи Договору. При цьому МОМ не несе жодної відповідальності перед Постачальником(-ами) та не зобов’язана інформувати Постачальника(-ів) про причини дій МОМ.

Тендерна документація: 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості