English | Українська

На захисті культурного розмаїття та культури прав людини

21 травня 2021

Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй започаткувала це свято 19 років тому, визнавши потенціал культури у досягненні процвітання, сталого розвитку та глобального мирного співіснування.

164 країни, які підписали Глобальний договір про безпечну, впорядковану та врегульовану міграцію у 2018 році, взяли на себе зобов'язання взаємно поважати культуру, традиції та звичаї спільнот призначення та мігрантів шляхом обміну і впровадження найкращого досвіду інтеграції, що сприяє розмаїттю, соціальній згуртованості та інклюзії.

Другий рік поспіль ми відзначаємо Всесвітній день культурного розмаїття у складних умовах пандемії COVID-19, яка має безпрецедентні та руйнівні глобальні наслідки, зокрема, для всіх категорій мігрантів та членів їхніх сімей. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Міжнародна організація з міграції (МОМ) – Агентство ООН з питань міграції, з тривогою відзначають, що хоча в усьому світі мігранти мають ключову роль у врегулюванні корона-кризи як основні працівники, вони зазнають переслідувань, стигматизації і навіть стають жертвами расизму, ксенофобії та злочинів на ґрунті ненависті. У такому контексті прийняття культурного розмаїття має вирішальне значення для того, аби допомоги мігрантам та приймаючим спільнотам краще зрозуміти одне одного, подолати стереотипи, протистояти страху та ненависті й залишатися здоровими.

Україна взяла на себе чіткі зобов'язання сприяти культурному розмаїттю, необхідному для суспільного діалогу та національного розвитку. Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року передбачає дотримання культурного розмаїття та задоволення культурних потреб іммігрантських спільнот в Україні та українських спільнот за кордоном.

Національна стратегія України у сфері прав людини, прийнята у березні цього року, спрямована на дотримання і впровадження органами державної влади та органами місцевого самоврядування принципу недискримінації в усіх сферах життя суспільства та культури поваги до різноманітності. Стратегія передбачає забезпечення умов для розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин, а також підтримку міжкультурного діалогу.

Зі свого боку у своїй діяльності Уповноважений Верховної Ради з прав людини приділяє особливу увагу захисту прав спільнот мігрантів. Попри стримуючі фактори, які виникли у зв’язку з розповсюдженням у всьому світі коронавірусної інфекції COVID-19, у минулому та поточному році було посилено парламентський контроль за дотримання прав цієї категорії громадян в Україні.

Діяльність Уповноваженого включає розроблення пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів, а також сприяння міжнародному співробітництву для забезпечення прав мігрантів.

У червні 2020 року Уповноваженим було утворено Координаційну раду з питань захисту прав іммігрантів. До її складу увійшли представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародної організації з міграції, громадських організацій «БФ «Право на захист», «ГО «Десяте квітня», «БФ «Рокада», «БФ «NEEKA», члени грузинської, вірменської, сирійської, африканської, ефіопської, корейської та в’єтнамської діаспор, а також представники науково-експертного середовища.

Координаційна рада здійснює аналіз відповідності національного законодавства і правозастосовної практики міжнародним зобов’язанням у сфері дотримання прав людини та основоположних свобод іммігрантів; вивчає та узагальнює міжнародні стандарти і передовий досвід у сфері забезпечення прав іммігрантів; готує висновки і пропозиції щодо законів, законопроєктів та інших нормативно-правових актів; сприяє реалізації громадських ініціатив; готує рекомендації щодо запобігання порушенням прав іммігрантів та їх відновленню; сприяє формуванню правової культури та правовій поінформованості населення у сфері дотримання прав іммігрантів та сприяє поглибленню співпраці Уповноваженого з об’єднаннями іммігрантів, громадськими організаціями, які працюють у сфері забезпечення прав іммігрантів, а також представниками науково-експертного середовища.

Дізнатися більше про діяльність Уповноваженого та Координаційної ради можна на офіційній сторінці www.ombudsman.gov.ua, за номером телефону: 044-298-70-66 або звернувшись із відповідним зверненням, яке необхідно направити на електронну адресу: hotline@ombudsman.gov.ua.

Людмила ДЕНІСОВА, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Ан НГУЄН, Голова Представництва МОМ в Україні

 

 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості