Publications

Навчально-методичне видання з питань запобігання та протидії дискримінації для органів державної влади і місцевого самоврядування підготовлено з метою підвищення рівня обізнаності про проблему. Посібник пропонує ознайомитися з принципом рівності та недискримінації, основними положеннями національного антидискримінаційного законодавства та їх тлумаченням у контексті міжнародного і європейського права. Він також пропонує огляд інструментів, проілюстрованих як закордонними, так і вітчизняними кращими практиками, які органи державної влади та місцевого самоврядування могли б використовувати для уникнення, запобігання та протидії дискримінації, а також забезпечення справжньої рівності для різних соціальних груп в рамках плануванні та здійсненні своєї діяльності, наданні адміністративних чи інших послуг тощо.

With this publication IOM Ukraine intends to provide you with an overview of its current activities and recent achievements as well as to highlight the human dimension of migration-related challenges in Ukraine.

With ‘Migration in Ukraine: Facts and Figures’, the IOM Mission in Ukraine intends to provide you with a compilation of migration trends and statistics. This fact sheet aims at advancing the understanding of the opportunities and challenges of migration in the Ukrainian context. Maximizing those opportunities and minimizing the challenges accompanied with migratory movements are the guiding principles of all activities and programmes the Mission is engaged in.

SOCIAL NETWORKS
TRANSPARENCY