Publications

This Manual is designed for a wide range of readers, representatives of civil society organizations, local government, social institutions and civil society activists dealing with social cohesion and restoration of communities. The Manual includes practical advice concerning the creation of initiative groups, community needs assessment, development of strategic plans, project proposals, establishment of the Boards of Trustees.

Author - Vladyslav Kucherenosov.

The Manual was developed under the «Support to Community Stabilization in Donbas” Project funded by the Government of Japan.  

A Study on Integration, Hate Crimes and Discrimination of Different Categories of Migrants In Moldova and Ukraine, Kyiv -2015

Навчально-методичне видання з питань запобігання та протидії дискримінації для органів державної влади і місцевого самоврядування підготовлено з метою підвищення рівня обізнаності про проблему. Посібник пропонує ознайомитися з принципом рівності та недискримінації, основними положеннями національного антидискримінаційного законодавства та їх тлумаченням у контексті міжнародного і європейського права. Він також пропонує огляд інструментів, проілюстрованих як закордонними, так і вітчизняними кращими практиками, які органи державної влади та місцевого самоврядування могли б використовувати для уникнення, запобігання та протидії дискримінації, а також забезпечення справжньої рівності для різних соціальних груп в рамках плануванні та здійсненні своєї діяльності, наданні адміністративних чи інших послуг тощо.

SOCIAL NETWORKS
TRANSPARENCY