English | Українська

Публікації

Навчальний посібник для суддів з питань судового провадження у кримінальних справах щодо торгівлі людьми з метою експлуатації праці, 2014

Протидія торгівлі людьми, вчиненої з метою експлуатації праці (науково-практичний посібник), 2013

Посібник для працівників Державної міграційної служби України щодо особливостей виявлення, документування та забезпечення легального перебування іноземців та осіб без громадянства – постраждалих від торгівлі людьми (в частині повноважень ДМС України щодо легалізації таких осіб та взаємодії із суб’єктами у сфері протидії торгівлі людьми), 2013

Дослідження з питань інтеграції, злочинів на грунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів здійснено в рамках проекту «Посилення управління міграційними процесами та співпраці з питань реадмісії в Східній Європі (MIGRECO)», що реалізується МОМ за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). 

У рамках дослідження здійснено опитування 300 іноземців, які проживають в Україні, у шести містах згідно визначених квот за статтю і категоріями респондентів, проведені глибинні інтерв’ю з експертами та аналіз законодавчого забезпечення державних програм з інтеграції.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості