English | Українська

Публікації

Навчально-методичне видання з питань запобігання та протидії дискримінації для органів державної влади і місцевого самоврядування підготовлено з метою підвищення рівня обізнаності про проблему. Посібник пропонує ознайомитися з принципом рівності та недискримінації, основними положеннями національного антидискримінаційного законодавства та їх тлумаченням у контексті міжнародного і європейського права. Він також пропонує огляд інструментів, проілюстрованих як закордонними, так і вітчизняними кращими практиками, які органи державної влади та місцевого самоврядування могли б використовувати для уникнення, запобігання та протидії дискримінації, а також забезпечення справжньої рівності для різних соціальних груп в рамках плануванні та здійсненні своєї діяльності, наданні адміністративних чи інших послуг тощо.

За допомогою цієї публікації ми прагнемо познайомити Вас з нашою поточною діяльністю та останніми досягненнями, а також підкреслити людський вимір пов’язаних із міграцією викликів в Україні.

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні прагне надати вам оновлену добірку міграційної статистики та огляд розвитку міграційних процесів. Запропонований перелік фактів покликаний поліпшити розуміння можливостей та проблем міграції в українському контексті. Максимальне використання можливостей, обумовлених міграцією, та зведення до мінімуму проблем, пов’язаних із міграційними процесами, є керівними принципами всіх заходів і програм, які проводить і у яких бере участь Представництво.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості