English | Українська

Публікації

У роботі проаналізовано державні системи збору відомостей про міграцію в Україні, адміністративні дані з цих питань, оцінено повноту та вірогідність міграційної статистики, рівень її доступності. Звіт підготовлений доктором наук з державного управління Оленою Малиновською та кандидатом
економічних наук Олексієм Позняком.

Пребывая длительное время за пределами Украины Вы, возможно, и не предполагали, что когда-то придется возвращаться. Вы адаптировались к жизни в другой стране, воспринимали ее социальную реальность. Жизнь в Украине не стоит на месте. Многое изменилось: в названиях различных органов государственной власти, в их функциях, местах расположения, а также услугах, которые они предоставляют. Мы хотели бы облегчить вашу адаптацию, связанную с возвращением на родину, предложить минимальные ориентиры в социальной и институциональной реальности Украины сегодня.

 

Перебуваючи тривалий час за межами України Ви, можливо, і не мали гадки, що колись доведеться повертатися. Ви адаптувалися до життя в іншій державі, сприймали її соціальну реальність. Життя в Україні не стоїть на місці. Багато чого змінилося в нашій державі: і в назвах різних органів державної влади, в їх функціях, місцях розташування, а також послугах, які вони надають. Ми хотіли б пом’якшити вашу адаптацію, пов’язану із поверненням на Батьківщину, надати мінімальні орієнтири в соціальній та інституційній реальності України сьогодні.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості