English | Українська

Публікації

Цією публікацією Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні прагне надати вам оновлену добірку міграційної статистики та огляд розвитку основних
міграційних процесів. Запропонований перелік фактів покликаний поліпшити розуміння можливостей та проблем міграції в українському контексті. Максимальне використання можливостей, обумовлених міграцією, та зведення до мінімуму проблем, пов’язаних із міграційними процесами, є керівними принципами всіх заходів і програм, які проводить і у яких бере участь Представництво.

Проект «Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і постраждалого населення в Україні», що фінансувався Європейським Союзом та впроваджувався МОМ із грудня 2014 до червня 2016 рр., застосував комплексний підхід і був спрямований на посилення соціальної інтеграції ВПО у приймаючі громади, сприяння їх соціальній згуртованості, економічної та соціальної інтеграції з місцевими громадами, підтримку інформаційних ресурсів та створення єдиної централізованої системи реєстрації ВПО.

Навчальний посібник розроблено з метою вдосконалення навичок суддів у застосуванні законодавства України з протидії торгівлі людь ми з метою експлуатації праці відповідно до міжнародних вимог та стандартів. Посібник
наводить багато корисних матеріалів та рекомендацій, які представлені на основі як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду, містить практичні завдання і може використовуватися для підготовки кандидатів на посаду судді, а також під час періодичного навчання суддів для підвищення рівня
кваліфікації. Публікація може використовуватися тренерами-викладачами при розробленні та проведенні тренінгів з питань протидії торгівлі людьми.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості