English | Українська

Публікації

Навчальний посібник розроблено з метою вдосконалення навичок суддів у застосуванні законодавства України з протидії торгівлі людь ми з метою експлуатації праці відповідно до міжнародних вимог та стандартів. Посібник
наводить багато корисних матеріалів та рекомендацій, які представлені на основі як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду, містить практичні завдання і може використовуватися для підготовки кандидатів на посаду судді, а також під час періодичного навчання суддів для підвищення рівня
кваліфікації. Публікація може використовуватися тренерами-викладачами при розробленні та проведенні тренінгів з питань протидії торгівлі людьми.

Исследование включает в себя количественные и качественные данные, собранные в ходе массового опроса населения (более чем 1300 респондентов) и групповых интервью с членами сообществ в 10 населенных пунктах подконтрольного Украине Донбасса. Исследование было проведено по руководством профессора Михаила Саввы, кандидата социологических наук, доктора политических наук, члена правления Украинской ассоциации оценивания.

Словник охоплює основні області міграційних процесів: класифікацію, питання громадянства та возз’єднання сім’ї, питання притулку та процедур повернення, безпеки документів (у тому числі питання біометрії та захист персональних даних), права мігрантів, управління кордонами, візи та консульські питання, інструменти та організацію в галузі міжнародного співробітництва з міграції. Приведено лаконічне, але досить повне смислове значення кожного терміна з позначенням тотожного англомовного виразу. Надано посилання на документальні джерела, що вживаються в міжнародній практиці зі специфікою їх використання відповідно до української правової бази та розуміння міграційної політики. Словник розрахований для використання працівниками органів державної влади, юристами, членами громадських організацій у сфері соціальної допомоги, іншими фахівцями, які виявляють інтерес до питань міграції, викладачами, науковцями, студентами.

МОМ реалізувала широкомасштабне комплексне дослідження грошових трансфертів трудових мігрантів в Україну з метою інформування про значний вплив українських трудових мігрантів на економіку України та розбудови наукової бази для політичного діалогу серед усіх зацікавлених сторін щодо ролі грошових переказів та заощаджень мігрантів в розвитку країни в майбутньому.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості