English | Українська

Публікації

Проект «Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і постраждалого населення в Україні», що фінансувався Європейським Союзом та впроваджувався МОМ із грудня 2014 до червня 2016 рр., застосував комплексний підхід і був спрямований на посилення соціальної інтеграції ВПО у приймаючі громади, сприяння їх соціальній згуртованості, економічної та соціальної інтеграції з місцевими громадами, підтримку інформаційних ресурсів та створення єдиної централізованої системи реєстрації ВПО.

Навчальний посібник розроблено з метою вдосконалення навичок суддів у застосуванні законодавства України з протидії торгівлі людь ми з метою експлуатації праці відповідно до міжнародних вимог та стандартів. Посібник
наводить багато корисних матеріалів та рекомендацій, які представлені на основі як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду, містить практичні завдання і може використовуватися для підготовки кандидатів на посаду судді, а також під час періодичного навчання суддів для підвищення рівня
кваліфікації. Публікація може використовуватися тренерами-викладачами при розробленні та проведенні тренінгів з питань протидії торгівлі людьми.

Исследование включает в себя количественные и качественные данные, собранные в ходе массового опроса населения (более чем 1300 респондентов) и групповых интервью с членами сообществ в 10 населенных пунктах подконтрольного Украине Донбасса. Исследование было проведено по руководством профессора Михаила Саввы, кандидата социологических наук, доктора политических наук, члена правления Украинской ассоциации оценивания.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості