English | Українська

Міграційне законодавство

Управління міграцією та кордонами

Указ Президента України "Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

Указ Президента України "Питання Державної Міграційної Служби України"

Указ Президента України "Про Концепцію державної міграційної політики"

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики"

Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

Постанова Кабінету Міністрів України ?Про затвердження Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення?

Наказ Міністерства внутрішніх справ України ? Про затвердження Положення про Управління міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України?

Закон України "Про державний кордон України"

Закон України "Про прикордонний контроль"

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами"

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами"

План дій з лібералізації візового режиму

Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб»

Протидія торгівлі людьми

Закон України "Про протидію торгівлі людьми"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми"

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року"

Постанова Кабінету Міністрів України ?Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року?

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

Трудова міграція

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року"

Європейська Конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів та членів їх сімей

Сприяння культурному розмаїттю та інтеграції мігрантів

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки" 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості